סל קניות 
תקנון
תקנון אתר N-E

כללי:
ברוכים הבאים לאתר www.n-e.co.il  (להלן: "האתר") האתר הינו אתר על רשת האינטרנט ("אינטרנט") המספק שירות מקוון אינטראקטיבי, אשר משמש פלטפורמה מקוונת למגוון נותני שירותים, יצרנים ומשווקים (להלן: "הספקים") להציע למכירה קבוצתית (להלן: "הדיל") את מוצריהם ו/או שירותיהם (להלן: "המוצרים" ו/או "השירותים") אשר ניתנים לקניה ע"י משתמשי האתר וציבור הגולשים ברשת האינטרנט (להלן: "המשתמשים"). האתר מופעל ע"י טיאוקס גרופ בע"מ (להלן: "החברה").
להלן תקנון האתר (להלן: “התקנון”). השימוש באתר הינו בכפוף לתקנון ותנאיו מחייבים את כל המשתמשים באתר. אם אינך מסכים עם תנאים אלו, עליך להימנע מעשיית שימוש באתר!
כל פנייה בלשון זכר מתייחסת כמובן לשני המינים. השימוש בלשון זכר בתקנון נעשה מטעמי נוחות בלבד. כמו כן בכל מקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך.
לתשומת לבך, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. על המשתמשים ו/או המבקרים באתר חל איסור לבצע בו כל פעולה שיש בה כדי להביא לשינוי האתר או כל חלק ממנו. במיוחד אסור לעשות באתר כל שימוש למטרות שאינן חוקיות. כמו כן אין לעשות שימוש בלוגו החברה ו/או האתר.
 
מטרת התקנון:
תקנון זה בא להבטיח את זכויותיכם, זכויות ואחריות האתר והחברה, ונועד להסדיר את היחסים העסקיים והמשפטיים בניכם. התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין האתר לכל דבר ועניין. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר מהווים הסכמתך לתנאי התקנון והצהרתך כי הוראות התקנון ידועות וברורות לך, וכי לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה תביעה מכל סוג ומן נגד בעלי האתר ו/או מפעילו ו/או עובדיו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו עקב פעולתם בהתאם לתקנון זה.
הנך מתבקש לקרוא את התקנון בעיון ובאופן מלא כתנאי להתקשרות בין הצדדים.
 
שירות לקוחות:
לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של מפעילת האתר בדואר אלקטרוני support@n-e.co.il, או בטלפון 072-2827293 בימים א-ה בין השעות 10:00 - 14:00.
 
1  שימוש באתר:
1.1  לכל דיל קיים דף דיל בו מופיע תיאור המוצר/השירות, תמונתו, ומחירו. תנאי התשלום, עלות המשלוח ומועד האספקה מצוינים בדף הרכישה בהמשך. לאתר זכות לשנות בכל עת (כמובן כי שינויים אלו לא יחולו על הזמנה שכבר נתבצעה) את הדילים, את מחיריהם, את מחירי המשלוח ואת תנאי התשלום. טרם ביצוע ההזמנה נא וודאו מה מחירו העדכני של הדיל ועלות רכישתו הכוללת.
1.2  באתר רשאי להשתמש בוגר, בן 18 ומעלה, בעל כרטיס אשראי תקף בישראל ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני באינטרנט (אשר כתובתו תסופק בעת ביצוע הזמנה/רכישה באתר) (להלן: "המשתמש").  
1.3  ביצוע רכישה באתר דורש רישום. בתהליך הרישום מתבקש המשתמש להזין את פרטיו האישיים כגון: שם מלא, כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני ומספר כרטיס אשראי. הקשת כל הפרטים הנדרשים, מהווה תנאי מוקדם לביצוע רכישות באתר.
1.4 על מנת למנוע עיכובים ותקלות אנא הקפידו על מילוי מדויק של כל הפרטים הנדרשים. יצוין כי האחריות למסירת פרטים מדויקים חלה על המשתמש. כל תקלה והוצאה שיגרמו כתוצאה מפרטים בלתי מדויקים שנמסרו על ידי המשתמש, יחולו עליו, והאתר יהיה פטור מכל אחריות להם.
1.5  מסירת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים, לרבות תביעה בגין כל נזק שיגרם לאתר ו/או לצדדים שלישיים.
קיימות שתי אפשרויות שונות לרכישה באתר:
1. רכישה של מוצרים המוצעים בתנאים מיוחדים על ידי האתר ו/או מי מטעמו.
2. מסלול רכישת קופון- אפשרות לרכישת מוצרים ו/או שירותים מטעם יצרנים ו/או משווקים שונים בארץ ובחו"ל.
יש להדגיש ולציין כי מסלול הרכישה של המוצרים ו/או השירותים יהיה ברור למשתמשי האתר ויפורטו בצורה מפורשת בפרטי הדיל.
 
רכישת מוצר דרך האתר:
1. באתר ניתן יהיה לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים ומגוונים מטעם האתר בשיטת מכירה קבוצתית ובתנאים מיוחדים.  
2. האתר מציע שירותי משלוח לכל הרוכש מוצר, בתנאים שיוצגו באתר. אם בחר המשתמש באפשרות משלוח, המוצר ישלח אליו ישירות לכתובת שיספק בהזמנת המוצר. (לסניף דואר קרוב או בית עסק קרוב או עם שליח עד הבית לפי בחירת המשתמש).
3. מסלול רכישת מוצר מתייחס רק למוצרים המוצגים באתר מטעם האתר ו/או מי מטעמו. מוצר ו/או שירות המוצע מטעם מוכר חיצוני נכנס בגדר מסלול רכישת קופון, וזאת בין אם מומש השובר בבית העסק של המוכר החיצוני ובין אם סופק המוצר ישירות לבית המזמין.
4. חשוב להבהיר כי עסקה בגין מוצר המוצג מטעם מוכר חיצוני הינה תמיד עסקה ישירה בין המזמין למוכר החיצוני.
 
2  הזמנה:
2.1  בדף הבית של האתר מוצגים הדילים המרכזיים והחדשים, יש ללחוץ על התמונה של הדיל הנבחר, על מנת להיכנס לדף הדיל ולצפות בפרטים הרלוונטיים.
 2.2  לחיצה על כפתור ה- "קנה" תוביל לסל הקניות ואחריו לטופס מילוי פרטים אישיים של המשתמש, אישור והסכמה לאמור בתקנון זה. משמעות סיום תהליך זה היא שהמשתמש הציע הצעה לקניית המוצר ו/או השירות הרלוונטי מהספק בהתאם לתנאים וההתניות שייקבעו על ידי הספק והחברה ושיוצגו בדף הדיל.
2.3  המכירה תהא מוגבלת בזמן, ולעיתים מוגבלת במספר מקסימאלי של רוכשים.
2.4  עם סגירת מועד המכירה, תשלח לכל משתמש הודעה בדוא"ל על חיוב כרטיס האשראי שלו בגין הקופון (להלן "הקופון").
2.5  כל הקופונים יהיו כפופים לכל התנאים וההתניות שייקבעו על ידי החברה ו/או האתר והספקים הנכללים באתר, לרבות בקופון הרלוונטי, ובתקנון הספק.
2.6  מיד לאחר ביצוע ההזמנה יבצע האתר בדיקה של פרטי כרטיס אשראי המשתמש , ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה למשתמש לפיה העסקה אושרה/או לא אושרה.
2.7   לאחר תהליך הרישום באתר, יישמרו פרטי המשתמש באתר, על מנת שיוכל לצפות בהם במהלך הזמן, לעקוב אחר סטאטוס ההזמנה שלו, ולבצע שינויים ועדכונים.
2.8   הפרטים כפי שהוקלדו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
2.9   ביצוע ההזמנה מותנה בכך שפרטי ההזמנה שנמסרו לא נמצאו כשגויים, כי חברת האשראי נתנה אישור לעסקה, וכי שהמען אליו יש לספק את השירות נמצא במפת החלוקה של חברת השילוח.
 2.10  במקרים מיוחדים, שומר האתר לעצמו את הזכות שלא לבצע את ההזמנה גם אם התמלאו כל התנאים אשר פורטו לעיל, האתר לא יהיה חייב לנמק את החלטתו, האתר לא יישא בשום חבות שהיא בשל אי ביצוע ההזמנה.
2.11  בשל אופי המכירה באינטרנט ייתכן מצב בו לאחר ביצוע ההזמנה וקליטתה יסתבר כי המוצר/השירות אזל מהמלאי, במקרה זה רשאי האתר לבטל את ביצוע העסקה, הביטול יעשה באמצעות הודעה לכתובת המייל שנמסרה בהזמנה, ו/או בהודעה טלפונית. היה וחשבון המשתמש כבר חויב, יזוכה החשבון. האתר מתחייב לעשות כל מאמץ כדי שזיכוי זה ייעשה במועד החיוב הראשון שלאחר מכן.
 
3  שימוש בקופונים:
3.1  ניתן להמיר את הקופון למוצרים ו/או שירותים המוצאים בדיל הרלוונטי בלבד.
3.2  הקופון יהיה כפוף לכל התנאים וההתניות של הדיל הרלוונטי, שיקבעו ע"י החברה/האתר.
3.3  תוקף הקופון נקוב בפרטי הדיל ויחל בתאריך הנקוב בדיל.
3.4  לא יינתן עודף לקופון שנוצל חלקית.
3.5  לא ניתן יהיה לנצל קופון שפג תוקפו.
 
4  התשלום:
4.1  התשלום בגין המוצרים ייעשה באמצעות כרטיס האשראי אשר פרטיו הוקלדו בהזמנה או ב-paypal. לאחר סיום הכנסת כל הפרטים הרלוונטיים, יחויב המשתמש מיידית (בכפוף להסדרים ספציפיים בינו לבין חברת כרטיסי האשראי) בתשלום מלא בגין המוצר המוזמן. תוספת דמי משלוח וטיפול תחול במקרים שבהם קיימות כאלו.
 4.2 המחירים באתר כוללים מס ערך מוסף, אלא אם צוין אחרת במפורש.
 
 5 אבטחה:
5.1  האתר משתמש באבטחת  SSL, האתר מתחייב לנקוט בצעדים סבירים לשם הבטחת המידע ומתחייב שלא להעביר את פרטי המזמין לגורמים חיצוניים כלשהם, למעט לגורמים הרלוונטיים לצורך השלמת עסקת הרכישה (לרבות לחברת כרטיסי האשראי, לחברת השילוח וכיו"ב) ולמעט קיום צו שיפוטי המחייב אותו לעשות כן. האתר יהיה זכאי להשתמש במידע לצרכיו, ולצורך יצירת קשר עם המשתמש להצעת שירותים שונים הניתנים על ידו, אם אינכם מעוניינים בכך, יש לציין זאת בעת ההזמנה.
 
6  אספקה:
6.1  על הספק המפרסם האחריות הבלעדית לאספקת המוצרים ו/או השירותים, בכפוף לפרטים והתנאים שצוינו מראש בדף הדיל. פרק הזמן הנקוב בדיל מתייחס לימי עסקים בלבד (ימי חול: א' עד ה', לא כולל שישי, שבת, ערבי חג, חגים וימי זיכרון). כמו כן פרק הזמן יתחיל להימדד יום לאחר קבלת אישור מחברת כרטיס האשראי בגין העסקה. במידה ולא יתקבל אישור, תועבר הודעה על כך ללקוח, אשר יידרש לספק אמצעי תשלום אחר. במידה ולא יעשה כן, רשאי האתר לבטל העסקה.
6.2  בכל מקרה של עיכוב ו/או איחור באספקה או של ביטול המכירה או של אספקה של מוצר/שירות חלופי כאמור בתקנון זה, לא יהיה לאתר ו/או החברה כל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש, ולא תהיה למשתמש כל עילה ו/או טענה כלפי האתר ו/או החברה, ובכלל זה בגין רכישת מוצר במחיר גבוה יותר ו/או בגין כל נזק אחר, ישיר או עקיף, שייגרם לו.
6.3  ניתן לספק מוצר לכל אזור במדינת ישראל, בהתאם לאזורי החלוקה של דואר ישראל. עם זאת, באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, רשאי הספק לספק את המוצר לאזור סמוך, בתיאום מראש כמובן.
 6.4 תשלום נוסף בגין הובלה חריגה. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה לרבות הובלה לקומה גבוהה (קומה ג' ומעלה בבניין ללא מעלית) ו/או הובלה הדורשת אמצעים מיוחדים לצורך הכנסת המוצר לבית הלקוח ו/או לשם העלאתו לבית הלקוח לרבות באמצעות פירוק ו/או מנוף ו/או כח אדם נוסף.  במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל כאמור, מפעילת האתר ו/או הספקים רשאים לגבות תשלום נוסף בהתאם למפורט בדף המכירה של המוצר, ו/או כפי שיאושר טלפונית או אחרת באופן פרטני מול הלקוח.
6.5 אימות זהות או דרישת פרטים נוספים. מפעילת האתר  ו/או הספקים ו/או מי מטעמם רשאים לדרוש, בכל עת, פרטים נוספים או אסמכתאות (כגון הצגת תעודת זהות) לגבי המשתמש ו/או בעל כרטיס האשראי ששימש להזמנה, לרבות לצורך זיהוי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
 
7  ביטול עסקה:
7.1  ככלל המשתמש רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ( להלן: "החוק").
7.2  ע"פ חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981, במידה ובחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר, או עקב אי התאמה בין המוצר לפרטים שהוצגו בדיל. ניתן לבטל רכישת מוצר בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל האתר. האתר רשאי לגבות מהמשתמש דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר או 100 ש"ח, ע"פ הנמוך מביניהם. כמו כן חייב הרוכש להחזיר את המוצר אל הספק, על חשבונו, תוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול, וזהו תנאי לביטול העסקה.
7.3  ברכישה של שירות, רשאי המשתמש לבטל את העסקה, בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימי עבודה קודם למועד בו השירות אמור להינתן (ובמקרה של הזמנת שרותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, עד שבעה ימים שאינם ימי מנוחה ,קודם למועד שנקבע למתן השירות).
7.4 לא ניתן להחזיר מוצרים אשר נפתחו ונעשה בהם שימוש, אלא לאחר שהספק נתן לכך את הסכמתו מראש .
7.5  לא ניתן לבטל עסקה ו/או להחזיר מוצר אשר הוזמן והותאם במיוחד בשביל המשתמש ע"פ דרישותיו.
7.6  לא ניתן להחזיר מוצרים הניתנים לשכפול או לשעתוק, שאינם באריזתם המקורית .
 
8  ביטול על ידי האתר:
8.1  מבלי לפגוע בתנאים הקבועים באתר, האתר ראשי לבטל עסקת רכישה כולה או חלקה במקרים הבאים:
• נפלה טעות בתיאור הדיל ו/או במחירו ו/או בתנאי התשלום.
• נתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין ו/או נתבצעה פעילות בלתי חוקית באתר מצד המזמין ו/או צד ג'.
• במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
• במקרה שהמוצר/השירות אזל מהמלאי.
8.2  במקרה של ביטול כאמור, יעשה באמצעות הודעה לכתובת המייל שנמסרה בהזמנה, ו/או בהודעה טלפונית. היה וחשבון המשתמש כבר חויב, יזוכה החשבון, האתר מתחייב לעשות כל מאמץ כדי שזיכוי זה ייעשה במועד החיוב הראשון שלאחר מכן.
8.3  האתר ו/או בעליו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, בגין ביטול העסקה כאמור.
 
9  מדיניות פרטיות:
מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מהוראות התקנון.
9.1 מדיניות פרטיות. מפעילת האתר מתחייבת שלא לעשות כל שימוש לרעה במידע ללא הסכמה מהמשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין, כדי למנוע שימוש לרעה או כדי להגן על זכויותיה. מפעילת האתר תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות, או על פי האמור במדיניות פרטיות זו.
9.2 מידע. מידע לגבי משתמש מסוים או בכלל יכלול, בין היתר, את כל הפרטים שמסר, ישירות או בעקיפין, למפעילת האתר במועד הרישום לאתר ו/או לאחר מכן ו/או פרטים הקשורים ו/או נובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש ופעולותיו במהלך גלישה וביצוע פעולות באתר.
9.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור, ברישומו לאתר, המשתמש מאשר למפעילת האתר לאגור מידע כאמור וכן להעביר, ככל שיידרש, מידע כאמור לצדדים קשורים, לרבות חברות המוחזקות על ידי מפעילת האתר (חברות בנות) ו/או מחזיקות במפעילת האתר (חברה אם) ו/או מוחזקות על ידי אותם בעלים (חברות אחיות) ו/או כל חברה הקשורה עם מפעילת האתר בפעילות עסקית או בדרך אחרת, הכל, לבד או עם אחרים (להלן: "צדדים קשורים").
9.4 הסכמה לקבלת דברי פרסומת. במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר למפעילת האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מקבוצת מפעילת האתר לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי מפעילת האתר ו/או צדדים קשורים, לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות.
9.4.1 בקשת הסרה לפי חוק התקשורת: הנך רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של מפעילת האתר, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת מייל שתשלח אליך מאת מפעילת האתר, ובמקרה כזה לא יישלחו אליך הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק על ידי מפעילת האתר.
9.4.2 בקשת הסרה לפי חוק הגנת הפרטיות: לחילופין, הנך רשאי לבקש את מחיקתך ממאגר המידע של מפעילת האתר, ובמקרה כזה יימחקו כל הרישומים הנוגעים לך למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים אודות פעולות אשר בוצעו על ידך באתר לרבות הזמנות.
9.5 יש לשמור את שם המשתמש והסיסמה בסודיות. שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימוש אישי בלבד. בשום מקרה שהוא, מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל פגיעה בפרטיות או כל פגיעה אחרת שתיגרם עקב שימוש לא מורשה בשם המשתמש ובסיסמה האישית.
9.6 הרשאה להעברת פרטי משתמשים לצדדים שלישיים. המשתמש מאשר בזאת למפעילת האתר להעביר את פרטיו לצדדים שלישיים, לרבות לצדדים קשורים, כהגדרתם לעיל, בין היתר  לצורך אספקת השירותים, שיפור ושדרוג השירותים, מחקר, פרסום וכן לחברת שליחויות ו/או לספקי המוצרים ו/או ספקי שירותים דומים, לרבות לצורך אספקת המוצר או השירות שהוזמנו באתר, הצעת מוצרים ושירותים קשורים ו/או שירותי פרסום ו/או אחרים.
9.7 העברת מידע ללא פרטים מזהים. מפעילת האתר תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים קשורים ולכל גורם אחר לצורך בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי, התאמת מודעות פרסומת בהתאם להרגלי גלישה ולכל מטרה אחרת), בין היתר, במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו. במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך, וניתן יהיה לעשות כל שימוש במידע, ולהעבירו ללא הגבלה.
9.8 שימוש בעוגיות (cookies). מפעילת האתר תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות", קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש, לרבות על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. אתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו, אולם שימת ליבך כי במקרה בו תמחק עוגיות, חלק מהשירותים ו/או ההצעות עשויים להיות זמינים בצורה פחות מיטבית.
9.9 מילוי משובים והודעות מערכת. מפעילת האתר רשאית, אך לא חייבת, לפי לשיקול דעתה הבלעדי, לשלוח לכל משתמש הודעות מערכת, לרבות שאלוני משוב בהם יתבקש המשתמש לחוות דעתו, על הליך המכירה, הספק, המוצר או השירות אשר נרכשו על ידו ולדרגם בהתאם (להלן: "המשובים"). ככלל, עיבוד נתוני המשובים ייעשה באופן אוטומטי באמצעות מערכת ממוחשבת, למעט ביחס לנתוני מלל שייכתבו ויוספו על ידי המשתמש. המשתמש מסכים מפורשות לקבל הודעות מערכת, משובים והודעות שירות או אחרות, זאת אף גם לאחר הסרתו מרשימת התפוצה לקבלת דברי פרסומת.
 
10  מסירת מידע לצד שלישי:
האתר לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותיך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
10.1  אם יינתן צו שיפוטי המורה לאתר למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
10.2  כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין האתר. בכל מקרה שהאתר יסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
10.3  אם האתר יארגן את פעילותו במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי - האתר יהיה זכאי להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיו, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
10.4  בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של האתר (ספקים המציעים את מוצריהם/שירותיהם), או בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לאתר ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר עמך.
10.5  במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, יהיה האתר רשאי למסור את המידע לפי הנדרש.
מובן שאין אפשרות לאבטחה מוחלטת של מידע, וכל המוסר את פרטיו באתר לוקח על עצמו את האחריות. בנוסף החברה ו/או האתר לא תישא באחריות לכל נזק, הוצאות, אבדן רווחים, הפרת חוזה ופגיעה בשם הטוב ישירים ו/או עקיפים שנגרמו כתוצאה מפגיעה בסודיות פרטי המשתמש.
 
11  הגבלת אחריות:
11.1  האתר ו/או בעליו פטורים מכל אחריות במקרה של טעות בהקלדה שבוצעה על ידי המשתמש ו/או למקרה בו פרטי הרכישה לא ייקלטו באתר מטעמים של טעות אנוש ו/או בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר. כמו כן יהיה האתר פטור מכל אחריות בכל מקרה של תקלות הנובעות מבעיות תקשורת, וירוסים, באגים וכיו"ב בעיות אופייניות לאינטרנט ו/או למחשבים. כמו כן יהיו האתר ו/או בעליו פטורים מכל אחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרם למשתמש או לצד שלישי, במקרה של ביטול הזמנה ו/או רכישה ו/או עיכוב באספקת המוצר בהתאם לתקנון זה.
11.2  האתר מכיל קישוריות (לינקים) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. קישוריות אלו, מוצגות באתר על ידי גורמים שלישיים, ולאתר אין כל שליטה על תוכנן, האתר אינו נושא באחריות למידע המופיע בקישוריות ו/או באתרים המקושרים ולחוקיותו ולשימושים הנעשים באתרים אלו. כל מי שיעשה שימוש בקישוריות האמורות עושה כן על אחריותו בלבד.
11.3  האתר ו/או החברה אינם משמשים כצד להתקשרות שתעשה בין המשתמש למפרסמים באמצעות האתר.
11.4  האתר ו/או החברה אינם אחראים לשירות המפרסמים, לאיכות המוצרים, התוכן שפורסם באתר לגבי המוצרים, מפרט המוצרים, גובהה המחירים, זמני האספקה, התאמה בין תמונות המוצרים למוצרים שפורסמו באתר, בלאי, תיקונים, וכל עניין הקשור באופן ישיר או עקיף, למפרסמים ו/או למוצרים.
11.5  מפעילי האתר רשאים לסגור את האתר ולשנות מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר בקשר לכך.
11.6  האתר וכל תוכנו מוגנים על פי חוק, זכויות היוצרים והקניין הרוחני מכל סוג שהוא הינם רכושם הבלעדי של בעלי האתר ו/או מי מטעמם. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר לרבות איקונים, לוגו, עיצוב, גרפיקה, איור וכו' הם בבעלותם הבלעדית של בעלי האתר ו/או מי מטעמם. אין להעתיק ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לעשות כל שימוש אחר, מכל צורה ומן בחלק כלשהו של האתר ותכניו ללא הסכמת האתר מראש ובכתב.  
11.7  אין לראות באתר ו/או בתכניו ו/או במידע המפורסם באמצעותו על יד המפרסמים משום המלצה ו/או חוות דעת בקשר למוצר ו/או השירות ו/או הכדאיות ברכישתם. כל עסקה במוצרים הנה עסקה ישירה בין המשתמש למפרסמים.
11.8  החברה אינה אחראית לכל נזק - עקיף או ישיר - שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר החברה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.
11.9  מפעילי האתר אינם מתחייבים שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, והאתר לא יהיה אחראי לכל נזק - ישיר או עקיף - עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
11.10  תמונת המוצר/השירות, במידה והיא מוצגת, נועדה להמחשה בלבד וייתכן  כי יהיו הבדלים קלים בין התמונה לבין המוצר/השירות עצמו. האתר יעשה ככל יכולתו על מנת שתהיה התאמה מקסימאלית בין תצלום המוצר/השירות המוצג לבין המוצר/השירות בפועל.
11.11   האתר ו/או החברה אינם אחראים על אמינות המידע המוצג על ידי המפרסמים,זמני האספקה של המפרסמים, והשירות המסופק על ידי המפרסמים.
 
12  דין חל ושיפוט:
12.1  פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט במחוזות תל-אביב או מרכז.
נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת. התקנון עודכן לאחרונה בתאריך  05.01.2012
12.2  האתר ו/או בעליו לא יישאו באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי גולשי האתר ו/ או כל גורם אחר שאינו בשליטתם המלאה.

קנייה מהנה מצוות N-E
בכל יום אנו מציעים עסקה במחיר אטרקטיבי
הרשם לקבלת העסקה היומית ישירות למייל
בהצטרפותך לרשימת התפוצה, הנך מאשר קבלת דילים מאתר n-e